Vesna Mišić Milikić

Vesna MM

VESNA MIŠIĆ MILIKIĆ (Srbija)  srednju muzičku školu “Isidor Bajić” završila je u klasi prof. Lidije Gvozdanović. Diplomirala i magistrirala je klavir na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi prof. Rite Kinke.

Učestvovala je na majstorskim kursevima Arba Valdme, Rite Kinke,  Christoph-a Berner-a, kao aktivni polaznik, a kao asistent bila je angažovana na majstorskim kursevima prof. Rite Kinke i  Paula Gulda-e.

Učesnik je i dobitnik nagrada na domaćim i međunarodnim takmičenjima (Novi Sad, Beograd, Rim, Bratislava).

Sarađivala je i nastupala sa Nikolom Srdićem, Laurom Levai –Aksin, Jože Kotarom, Raquel Camarinha, Kristijanom Borošem, ansamblom Musica viva, Tajj kvartetom… Oficijelni je korepetitor međunarodnog takmičenja Anton Eberst u Novom Sadu ( 2008, 2010, 2012, 2014). Solistički je nastupala u zemlji i inostranstvu. Snimala je više puta za radio i televiziju.

Radi kao vanredni profesor na predmetu korepeticija na klavirskoj katedri Akademije umetnosti u Novom Sadu.

 

Comments are closed.