Nagrade ’10.

Organizator takmičenja predvideo je sledeće nagrade: u svakoj kategoriji dodeljuje se jedna I nagrada, jedna II nagrada, jedna III nagrada. Druga i treća nagrada mogu biti deljive.

nastavak teksta…

Žiri ’10.

Takmičare ocenjuje žiri sastavljen od istaknutih međunarodnih i domaćih instrumentalista i pedagoga. Član žirija koji je u srodstvu sa kandidatom ili je u trenutnom profesionalnom kontaktu sa kandidatom ne može da ocenjuje tog kandidata. Takmičar koji izvodi program duži od propisanog može biti prekinut tokom izvođenja. Nakon završetka takmičenja svakom…

nastavak teksta…