Propozicije

Takmičenje je otvoreno za muzičare (klarinet – flauta) bez obzira na pol i nacionalnost. Svrha takmičenja je razmena različitih iskustava mladih muzičara i njihovih pedagoga, njihova promocija i ohrabrivanje u daljem radu i usavršavanju.

Takmičenje (FLAUTA) će biti održano u Muzičkoj školi “Isidor Bajić” u Novom Sadu od 24. do 27. novembra 2022. godine.

Takmičenje se odvija u pet kategorija:

  • Junior kategorija – rođeni posle 1. novembra 2009. godine
  • A kategorija – rođeni posle 1. novembra 2007. godine
  • B1 kategorija – rođeni posle 1. novembra 2005. godine
  • B2 kategorija – rođeni posle 1. novembra 2003. godine
  • C kategorija – rođeni posle 1. novembra 1994 .godine

Takmičari koji po godištu pripadaju mlađoj kategoriji mogu se takmičiti i u starijoj kategoriji.

Takmičaru koji je osvojio prvu nagradu u određenoj kategoriji nije dozvoljeno da se ponovo takmiči u istoj kategoriji. Žiri može da dodeli JEDNU prvu nagradu, DVE druge nagrade i DVE treće nagrade.

Prijavljivanje se vrši isključivo na način koji je objašnjen na sajtu takmičenja https://www.antoneberst-cfc.rs/prijava  od 1. oktobra do 05. novembra 2022. godine.

Dokumentacija potrebna za prijavu takmičara obuhvata:

  • popunjenu prijavu;
  • izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju pasoša (skenirano);
  • kolor-fotografiju (pogodnu za objavljivanje, dimenzija: 9 x 13 cm);
  • dokaz o uplati kotizacije (skenirano).

Nepotpune prijave neće biti uzete u obzir.

Kotizacija za kategorije je sledeća:

  • za Junior kategoriju 50 €
  • za A kategoriju 50 €
  • za B1 kategoriju 60 €
  • za B2 kategoriju 60 €
  • za C kategoriju 80 €

Žiro račun za učesnike iz Srbije

br. žiro računa: 340-11006647-50
poziv na broj: 112022
svrha uplate: Uplata kotizacije za “Anton Eberst” takmičenje
primalac: Udruženje ” Memorijal Isidor Bajić” Novi Sad, Bulevar cara Lazara 67, 21000 Novi Sad

Devizni račun za učesnike iz inostranstva

broj računa: 50090110-1000386053 (kod ERSTE BANK A.D.)
Svrha uplate: Uplata kotizacije za “Anton Eberst” takmičenje
Primalac: Udruženje “Memorijal Isidor Bajić”, Novi Sad, Bulevar cara Lazara 67, 21000 Novi Sad, Srbija
Iban kod : RS35340000001100664750
Swift Code: GIBARS22
Erste Bank a.d. Novi Sad

U slučaju odustajanja kandidata kotizacija i dokumenti neće biti vraćeni.

Takmičarima je na raspolaganju zvanični klavirski saradnik, kao i sobe za usviravanje i probe sa klavirskim saradnikom.

Troškovi angažovanja klavirskog saradnika (jedna proba i nastup) iznose:

  • za Junior kategoriju 40 €
  • za A kategoriju 40 €
  • za B1 kategoriju 50 €
  • za B2 kategoriju 50 €
  • za C kategoriju 70 €

Uplata troškova angažovanja klavirskog saradnika za učesnike iz Srbije vrši se na isti žiro račun, ali je poziv na broj drugačiji:

br. žiro računa: 340-11006647-50
poziv na broj: 122022
svrha uplate: Uplata kotizacije za “Anton Eberst” takmičenje (angažovanje klavirskog saradnika)
primalac: Udruženje ” Memorijal Isidor Bajić” Novi Sad, Bulevar cara Lazara 67, 21000 Novi Sad

Devizni račun za učesnike iz inostranstva

broj računa: 50090110-1000386053 (kod ERSTE BANK A.D.)
Svrha uplate: Uplata kotizacije za “Anton Eberst” takmičenje (angažovanje klavirskog saradnika)
Primalac: Udruženje “Memorijal Isidor Bajić”, Novi Sad, Bulevar cara Lazara 67, 21000 Novi Sad, Srbija
Iban kod : RS35340000001100664750
Swift Code: GIBARS22
Erste Bank a.d. Novi Sad

Zvanični klavirski saradnici takmičenja “Anton Eberst”:

 • Filip Milisavljević (Srbija)
 • Meri Bojić Radojčić (Srbija)
 • Spomenka Isakov (Srbija)

 

Napomena: Uplatu za klavirskog saradnika vrše svi kandidati u Junior, A, B1, B2 i C kategoriji, bez obzira da li su prošli u drugu etapu takmičenja (važi samo za takmičare C kategorije). Svi kandidati koji se odluče za angažovanje oficijelnog klavirskog saradnika dužni su da to navedu u prijavi za takmičenje, te da pošalju kopije nota najkasnije 15 dana pre početka takmičenja na mail antoneberst-cfc.rs@gmail.com.

Prijavljeni program nije moguće menjati. Takmičar izvodi program u skladu sa navedenim propozicijama. Takmičar koji prekorači propisanu minutažu biće prekinut u svom nastupu. Takmičari sami biraju redosled izvođenja kompozicija.

Redosled nastupa na takmičenju biće određen izvlačenjem slova (žrebom) i daljim abecednim redosledom prema prezimenu takmičara. Raspored i satnica nastupa kandidata u svim kategorijama biće objavljen na sajtu takmičenja www.antoneberst-cfc.rs najkasnije 7 dana pre početka takmičenja. Kandidati su dužni da se sami informišu o rasporedu i satnici takmičenja.Takmičari su dužni da se po dolasku prijave u  sekretarijatu takmičenja i prikažu odgovarajući identifikacioni dokument, najkasnije 2 sata pre početka takmičenja u kategoriji.

Završni koncert nagrađenih takmičara i dodela nagrada biće održani poslednji dan takmičenja u Koncertnoj sali Muzičke škole “Isidor Bajić” u 20 časova. Svi nagrađeni takmičari dužni su da učestvuju na koncertu adekvatno obučeni.

Takmičenje je javno.

Organizator zadržava sva prava snimanja i emitovanja takmičarskog programa svih kandidata bez naknade. U slučaju nedovoljnog broja kandidata u pojedinoj kategoriji, organizator takmičenja zadržava pravo da otkaže takmičenje u kategoriji, o čemu će svi kandidati u toj kategoriji biti obavešteni 7 dana pre početka takmičenja. U tom slučaju organizator takmičenja će vratiti troškove kotizacije u celosti. Sve troškove takmičenja (hotelskih usluga, putovanja i sl.) snose takmičari.

Službeni jezik takmičenja je engleski.

Comments are closed.