Prijava

Dokumentacija potrebna za prijavu takmičara obuhvata:

  • popunjenu elektronsku prijavu – biće postavljena na ovoj stranici blagovremeno;
  • izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju pasoša (skenirano);
  • kolor-fotografiju (pogodnu za objavljivanje, dimenzija: 9 x 13 cm);
  • dokaz o uplati kotizacije (skenirano).

Celokupnu dokumentaciju je potrebno poslati na mejl antoneberstcfc@gmail.com, najkasnije do 1. novembra 2024. godine.

Nepotpune prijave neće biti prihvaćene.

Nakon uspešno poslate prijave, dobićete potvrdu o njenom prijemu od organizatora takmičenja najkasnije u roku od 5 dana.

 

Comments are closed.