Kamerni sastav TAJJ

TAJJ

TAJJ GUDAČKI KVARTET (Srbija)

(1997-……)

  • Aleksandra Krčmar Ćulibrk – prva violina
  • Jovanka Mazalica – druga violina
  • Jelena Filipović – viola
  • Timea Kalmar – violončelo

 „Okupljene u vremenu kada se novo retko rađa,

sjedinjene zajedničkom idejom i mislima

predstavljamo staru i novu muziku

na način blizak savremenom slušaocu

poštojući tradiciju, a ugrađujući ritam savremenog života

ovo je slika našeg doba, našeg života

ovo je naša muzika…

TAJJ“

„…  TAJJ više u svoju bogatu biografiju ne upisuje pojedinačne generalije članica. Nazivom sklopljenim od inicijala ličnih imena želeći da pokaže poreklo i genezu i iste gudačke, odnosno kvarteteske škole, kao i da istakne težnju za podređivanjem individualnih osobenosti zajedničkom idealu o jedinstvu i stopljenosti kvartetskog zvuka….“ 

(Marija Adamov, 2008.)

Sabirajući stečena iskustva sa istaknutim umetnicima:  Ami Flamer, Ištvan Varga, Arnold Štajhard, Šandor Devič, kao i članovima Amadeus kvarteta, Alban Berg kvarteta, Bartok kvarteta, Čilingiran kvarteta, Daniel string kvarteta, Mediči string kvarteta, Janaček kvarteta i Smetana kvarteta, i konačno, završavajući magistarske studije kamerne muzike na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi prof. Ladislava Mezeija, TAJJ pronalazi sopstveni umetnički izraz.

TAJJ izlazi iz klasičnog  repertoara za gudački kvartet izvodeći  sa velikim uspehom dela savremenih autora: A. Vrebalov, B. Kovač, D. Despić, J. Mitrušić, M. Štatkić, I. Stefanović, S. Tikmajer, S. Segedoni, M. Golo, N.Koskin, E. Kiralj, I. Vilson, J. Trbojević, T. Anderson, S.Robinson, S. Vlajić, D. Vejnović, Lj. Nikolić, M. Mihajlović, A. Stepanović, A. Simić,  Hjekjung Li, od kojih su pojedini autori posvetili svoja dela upravom ovom ansamblu.

“Najkreativniji odnosi su oni u kojima jedni druge podržavamo da budemo to što jesmo, prihvatamo rizike, teškoće, uspehe i eksperimente širom otvorenog srca i uma – da bismo zajedno rasli i stvarali. Samo u takvim okolnostima gledajući na proteklu deceniju zajedničkog rada, sa zahvalnošću znamo da jedni bez drugih nikada ne bismo stigli dovde. Da, ovu muziku kvartet TAJJ svira bolje nego što je ja čujem u mojoj mašti.”

(Aleksandra Vrebalov, 2009.)

TAJJ nastupa na mnogim koncertima i festivalima u zemlji i inostranstvu: Nemačka, Holandija, Mađarska, Rumunija, Italija, Austrija, Francuska, Hrvatska, Crna Gora, Republika Srpska, Danska,Švedska…..

 „…..Klasa u svetu muzike, kvartet TAJJ, je sa jednim od najboljih koncerata ove godine doprineo ugledu Srbije. Srećan sklop okolnosti spojio je ove četiri upečatljive ličnosti koje se predaju muzici sa žarom, i koje uprkos svojoj individualnosti, uspevaju da u svom izvođenju budu izuzetno uigrane, pa i zbunjujuće prirodne…..“

(Mišel Fizen, 2010.)

Sa posebnim zadovoljstvom kvartet nastupa sa istaknutim solistima: S. Antunić (flauta), L. L. Aksin (flauta), V. Puškaš (oboa), A. Tasić (klarinet), Ž. Perišić (fagot), G. Marinković (fagot), N. Vasić (horna), M. Radić (horna), I. Marušević (kontrabas), R. Martinović (klavir), N. Bulatović (klavir), I. Kobal (klavir), B. Gorunović (klavir), U. Ovaskainen (klavir), E. Čoi (klavir), J. Simon (klavir), V. Kovač Vitkai (sopran), D. Jovanović (sopran), S. Štulić (tenor), B. Jatić (bas), L. Nika (harmonika), T. Anderson (kontrabas), G. Mihalač (cimbal), E. Karamazov (gitara)…

 „…Ozbiljnost članova ovog ansambla, strast prema kamernoj muzici, umetničko izvođenje, dokaz su ne samo produbljenog rada na partituri već i briga za plemenitu zvučnost kao i precizno tehničko izvođenje……“

(I. Janku, 2005.)

Aleksandra Krčmar Ćulibrk (violina)  rođena je u Somboru, 1975. godine. Violinu je učila kod prof. S. Buligovića, zatim učenje nastavlja u Novom Sadu kod prof. Z. Čabe. Diplomirala je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi prof. D. Bogdanovića (Italija), prof. E. Čugajeve (Austrija) i prof. M. Dugladze (Gruzija).

Završila je magistarske studije za violinu na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi prof. U. Pešića i studije za kamernu muziku na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi prof. L. Mezeia kao primarius gudačkog kvarteta TAJJ, čiji je član od osnivanja (1997) i sa kojim uživa u umetničkom stvaralaštvu na nastupima u zemlji i inostranstvu.

Od 1999 do 2010. godine je bila koncertmajstor orkestra Opere Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, gde je 2005. godine dobila nagradu za umetnički doprinos. Poslednjih godina je koncertmajstor kamernog orkestra Kotor Art Festivala (Crna Gora).

Od 2010. godine radi kao docent na Katedri za kamernu muziku, predmet gudački kvartet, na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.

* * *

Jelena Filipović (viola) rođena je u Osijeku (Hrvatska) 1974.godine. Osnovnu i srednju muzičku školu završila je u Novom Sadu. Diplomirala je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi prof. L. Horvata. Završila je specijalizaciju u Izraelu u klasi prof. J. Gandelsmana. Magistrirala je kamernu muziku na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi prof. L. Mezeia.

Od 2002. godine je vođa deonice viola orkestra Opere Srpskog narodnog pozorišta. Članica je gudačkog kvarteta TAJJ sa kojim  aktivno nastupa po zemlji i inostranstvu.

Od 2010. godine zaposlena je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, kao docent za predmet gudački kvartet.

* * *

Timea Kalmar (violončelo) rođena je 1975. godine u Subotici, gde je završila osnovnu i srednju muzičku školu u klasi prof. M. Molnara. Diplomirala je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu  u klasi prof. I. Varge. Magistrirala je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu  na odseku za kamernu muziku u klasi prof. L. Mezeia. Takođe je magistrirala violončelo na Fakultetu umetnosti u Nišu  u klasi prof.  A. Krasteva (Bugarska).

Od 1995. do 2008. godine je bila član orkestra Opere Srpskog narodnog pozorišta, a od 2002. do 2008.godine gost vođa grupe violončela istog orkestra. Svirala je sa mnogim kamernim ansamblima, član je muzičke radionice Ad Libitum. Od osnivanja (1997) je violončelistkinja gudačkog kvarteta TAJJ sa kojim aktivno nastupa u zemlji i inostranstvu. Od 2007. godine je umetnički intendant Festivalskog orkestra Kotor Art (Crna Gora).

Trenutno je zaposlena na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, kao docent na Katedri za kamernu muziku. Od oktobra 2012. je šef katedre za kamernu muziku Akademije umetnosti u Novom Sadu.

vrh strane

Comments are closed.