O nama

Izvršni direktor: Radmila Rakin Martinović

Pomoćnik izvršnog direktora: Tatjana Vukmanović

Umetnički direktor:

  • za disciplinu KLARINET: Nikola Srdić
  • za disciplinu FLAUTA: Ljubiša Jovanović

Generalni sekretar: Ksenija Mijatović Korom

Umetnički savet:

Za disciplinu FLAUTA:

  • Laura Levai Aksin
  • Radmila Rakin Martinović
  • Jasna Marković Vujanović
  • Ljubiša Jovanović
  • Ksenija Mijatović Korom

Za disciplinu KLARINET:

  • Nikola Srdić
  • Đuro Pete
  • Kristijan Boroš

Prevod: Dina Šuklar, Andrew Wiesike, Andrea Marković

Video produkcija i fotografija: Aleksandar Korom/Lumos Media

Comments are closed.