Nataša Srdić Jahn

Nataša Srdić Jahn  je rođena 1981.godine u Beogradu. Završila je osnovnu i srednju muzičku školu „Isidor Bajić“ u Novom Sadu, u klasama prof. Lidije Gvozdanović i prof. Milene Apić. Započete studije u klasi Prof. Doriana Leljaka a potom i Prof. Rite Kinke na Akademiji Umetnosti u Novom Sadu nastavlja i završava u klasi Frank-Immo Zichnera na Hochschule für Musik „Franz Liszt“ u Weimaru. Godine 2009. je uspešno, sa najvišom ocenom, završila i postdiplomske studije kamerne muzike u Weimaru, u klasama Prof. Ulrich Beetza i Birgit Erichson (ABEEG Trio), i Prof. Larisse Kondratjewe, a nakon toga i studije klavirske pedagogije, takođe sa najvišom ocenom i posebnim pohvalama u okviru iste institucije. U toku školovanja bila je polaznik majstorskih kurseva kod eminentnih profesora poput Arbo Valdme, Rite Kinke, Nevene Popović, Kristofera Hogvuda, Natalije Arzumanove, Avedisa Kojumdjiana i drugih.

Dobitnica je nagrada i priznanja na domaćim i međunarodnim takmičenjima.Pored mnogobrojnih solističkih i kamernih koncerata u regionu i u inostranstvu (Novi Sad, Beograd, Subotica,Skoplje, Berlin, Weimar, Firenca, Beirut, Quito itd.), Nataša Srdić-Jahn je dugogodišnje aktivna i kao osnivač i član više ansambala moderne muzike u Srbiji i Nemačkoj, sa kojima redovno koncertira na domaćoj i stranoj sceni. Jedan je od idejnih tvoraca ciklusa koncerata francuske muzike koje već četiri godine u Novom Sadu, Beogradu i Subotici uspešno realizuje uz podršku Muzičke omladine Novog Sada, Kulurnog centra Beograda, „Electe“ Subotica, a uz pokroviteljstvo AP Vojvodine i Francuskog instituta u Srbiji.

Snimala je za RTV Novi Sad, a u Nemačkoj je sa Ensemble Marges, ansamblom za savremenu muziku, ostvarila i nekoliko CD izdanja.

Od 2009. godine zaposlena je na Akademiji Umetnosti u Novom Sadu , kao viši stručni saradnik – korepetitor.

Comments are closed.