Jožef Gabor

Jožef Gabor je diplomirao na Muzičkoj akademiji „Franc List“ u Budimpešti u klasi Kornela Zemplenija. Intenzivno koncertira kao kamerni muzičar i klavirski saradnik u Mađarskoj i u inostranstvu. Izvrsni poznavalac je repertoara za flautu, klarinet, violinu i solo pevanje. Deluje kao stalni klavirski saradnik svetski poznatog „Devojačkog hora“ iz Đera. Veoma često učestvuje na takmičenjima kao klavirski saradnik.

Nekoliko puta su ga proglašavali za najboljeg klavirskog saradnika takmičenja, između ostalog na Drugom međunarodnom takmičenju muzičkih pojedinaca „Aleksander Tansam“, gde je nastupao kao pratnja Iceša Gergelja.  Zaposlen je kao profesor na Muzičkoj akademiji „Franc List“ u Budimpešti.  2010. godine dodeljena mu je prestižna nagrada „Franc List“.

Comments are closed.