Duško Švonja

DUŠKO ŠVONJA (Srbija) počeo je počeo da svira klavir sa sedam godina. Osnovno muzičko obrazovanje stekao je u OŠ „Josip Slavenski“ kod profesora Ivane Branovački i Iris Kobal, a školovanje je nastavio u MŠ  „Isidor Bajić“ u klasi prof. Biljane Dabić. Tokom osnovnog i srednjeg muzičkog obrazovanja bio je polaznik specijalne škole za mlade talente Nulta Grupa u klasi prof. Jokut Mihajlović, osnovane u saradnji sa  Akademijom umetnosti u Novom Sadu. Godine 1998. upisuje Visoku školu muzičkih umetnosti (Bratislava, Slovačka) gde je osnovne studije završio 2001, a magistarske 2003. godine u klasi prof. Tatiane Franjove. Tokom studija bio je stipendista Soros Open Society instituta.

Usavršavao se na brojnim seminarima kod eminentnih pedagoga (Kemal  Gekić, Jokut Mihajlović, Tatiana Franjova, Konstantin Bogino, Falvaj Šandor, Kerek Ferenc). Osvajao je brojne nagrade i priznanja na Republičkom takmičenju muzičkih i baletskih škola Srbije (Beograd, II nagrada – 1993; I nagrade – 1995, 1997), Saveznom takmičenju mladih pijanista Jugoslavije (Niš, II nagrada – 1996, I nagrada – 1998).

Kao koncertni umetnik deluje od 1998. godine. Nastupao je na pozornicama Slovačke, Austrije, Češke, Italije, Mađarske, Slovenije i Srbije. Gostovao je u obrazovnim emisijama Radio Televizije Srbije iz kojih se izdvaja izvođenje Mađarske rapsodije br. 15 Franca Lista uživo na Televiziji Novi Sad. Godine 1999.  snimio je za Radio Budimpeštu Scherzo b-moll Frederika Šopena. Zapažene rezultate imao je i u kamernoj muzici  kroz nastupe u različitim ansamblima.

Godine 2003. uspeva da zaokruži  kompletan Mocartov opus četvororučnih sonata u nastupu sa slovačkim pijanistom Martinom Tomekom. U razdoblju od 2001. do 2003. godine u saradnji sa Ph. Dr. Aleksandrom Možim napisao je studiju na slovačkom jeziku pod nazivom „Srpski folklor u stvaralaštvu Stevana Stojanovića Mokranjca“  koja dobija mesto u biblioteci Visoke škole muzičkih umetnosti  u Bratislavi. Trenutno radi kao profesor klavira i klavirski saradnik  na duvačkom odseku muzičke škole „Isidor Bajić“ u Novom Sadu.

Comments are closed.