Žiri ’14.

Takmičare ocenjuje žiri sastavljen od istaknutih međunarodnih i domaćih instrumentalista i pedagoga. Član žirija koji je u srodstvu sa kandidatom ili je u trenutnom profesionalnom kontaktu sa kandidatom ne može da ocenjuje tog kandidata. Takmičar koji izvodi program duži od propisanog može biti prekinut tokom izvođenja.

Nakon završetka takmičenja svakom takmičaru biće omogućen kontakt sa članovima žirija. Odluke žirija su konačne i neopozive.

Članovi žirija VII Takmičenja „Anton Eberst“ su (po abecednom redu):

KenigTADEJ KENIG (Slovenija), solo klarinetista orkestra opere i baleta Slovenskog narodnog gledališča u Ljubljani i docent na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Ljubljani, jedan je od najuspešnijih muzičara današnjice. Diplomirao je u klasi Slavka Goričara na Muzičkoj akademiji u Ljubljani i završio postdiplomske studije sa najvišim ocenama (Solistendiplom) na Visokoj školi za muziku grada Bazela (Hochschule fur Musik der Stadt Basel) u klasi Fransoa Bende. Dobitnik je više prvih nagrada kako na domaćim, tako i na međunarodnim takmičenjima. Bio je apsolutni pobednik na takmičenju „Marco Fiorindo“ u Torinu (Italija), u kategoriji klarinet solo.

Njegova koncertna delatnost obuhvata kako koncerte u Sloveniji, tako i koncerte širom Evrope, u Aziji i SAD-u, gde nastupa kao solista i kamerni muzičar, ali i sa orkestrima: Slovenskom filharmonijom, Simfonijskim orkestrom grada Bazela, Kamernim orkestrom iz Bratislave, Orkestrom opere i baleta Slovenskog narodnog gledališča iz Ljubljane i ansamblom Cantus. Sarađivao je sa sledećim dirigentima: Marko Letonja, Stefan Saderling, Otmar Maga, Loris Voltolini, Berislav Šipuš i drugim. Član je duvačkog kvinteta ARTvento.

Učestvovao je na velikom broju međunarodnih festivala savremene muzike, među kojima su Muzički bijenale Zagreb (Hrvatska), Electromediaworks (Atina, Grčka), S.O.U.N.D (Škotska), a u okviru ovih festivala ostvario je saradnju sa solistima i dirigentima kao što su: Feliks Rengli, Serđo Acolini, Hajnc Holiger, Ričard Kreg, Roberto Fabrićijani, Rohan de Saram, Krištof Penderecki, Jirg Heneberger, Jirg Vitenbah, Adam Skot Nil, Robert Skot Tompson, Pit Stoleri i drugi.

Njegova diskogafija obuhvata sledeća izdanja: „Dialogue de l`ombre double“ – 2007, Cantus d.o.o. Zagreb HDS; „Molly Brallaghan, Quintet ARTvento and friends“ – 2008, Whoopee Records, Nemačka; „Vivid Air“ – 2010, Aucourant Records, SAD; „Alojz Ajdič – Skladbe za klarinet“ – 2010, KD ADRIARS, Slovenija; „Pihalni kvintet ARTvento – skladbe slovenskih skladateljev“ – 2011, KD ADRIARS, Slovenija; „Pushing Forward“ – 2011, KD ADRIARS, Slovenija, 2012, Aucourant Records, SAD.

Održao je veliki broj majstorskih kurseva u Ljubljani, Berlinu, Bazelu (Muzička akademija grada Bazela), Luganu (Conservatorio della Svizzera Italiana), na Univerzitetu u Aberdenu, u Centru izvrsnosti u Varaždinu, u Puli (Arena International, Univerzitet u Trstu) itd. Bogatu karijeru Tadeja Keniga redovno prate briljantne kritike kako domaćih, tako i stranih medija.

PeteĐURO PETE (Srbija) završio je nižu i srednju muzičku školu u Osijeku u klasi prof. Vjekoslava Burića. Osnovne studije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu upisao je 1980. godine, a diplomirao u klasi prof. Mihajla Kelblija 1984. godine. Magistarske studije upisao je 2006. godine, a magistrirao je 2009.godine u klasi prof. Nikole Srdića. Pohađao je kurseve kod M. Arinjona (Pariz), J. Kotara i M. Bekavca (Slovenija), Ž. Satmarija (Budimpešta). Kao student postigao je zapažene rezultate osvajajuću nagrade na takmičenjima (drugu nagradu na Takmičenju mladih umetnika Jugoslavije u Zagrebu 1983. Godine, prvu nagrada na Pokrajinskom takmičenju učenika i studenata 1981. godine u Novom Sadu, prvu nagradu na Saveznom takmičenju u Sarajevu 1981. Godine, prvu nagradu na Festivalu omladine Srbije u Knjaževcu). Pored niza solističkih nastupa i resitala, nastupao je sa Omladinskom filharmonijom iz Pečuja (Mađarska), Vojvođanskom omladinskom filharmonijom, kao i sa Kamernim orkestrom Akademije umetnosti. Kraće vreme svirao je kao solista u ansamblu opere HNK u Osijeku. Snimao je za RTV Novi Sad i TV Zagreb.

Svoj pedagoški rad, počeo je u muzičkoj školi “Josip Slavenski”u Novom Sadu , a od 1987. godine stalno je zaposlen kao profesor klarineta u Muzičkoj školi “Isidor Bajić” u Novom Sadu. Sa svojom klasom postigao je značajne rezultate, koji se ogledaju u nizu od više desetina prvih nagrada i priznanja na međunarodnim i domaćim takmičenjima i festivalima. Njegovi učenici su dobitnici najviših priznanja, laureati na gotovo svim takmičenjima klarinetista u zemlji. 2008. godine učenik Radovan Turović osvojio je treću nagradu na Prvom međunarodnom takmičenju ”Anton Eberst” u Novom Sadu, a 2010. godine učenik Bogdan Bikicki je osvojio prvu nagradu na istom takmičenju. Učestvuje u radu zimskih i letnjih škola klarineta, koje vodi prof. Nikola Srdić, kao asistent-predavač. Višegodišnji je učesnik u radu žirija Republičkog takmičenja, kao i predsednik ili član žirija na takmičenjima drvenih duvača u Požarevcu, „Davorin Jenko“ u Beogradu i Majskim susretima drvenih duvača u Lazarevcu. Organizator je nekoliko koncerata mladih klarinetista u Subotici, Zrenjaninu, Bačkoj Palanci, Kuli, Somboru i Novom Sadu u cilju promovisanja i popularizacije klarineta i klasične muzike. Za svoj rad nagrađen je godišnjom nagradom Zajednice muzičkih i baletskih škola Srbije 2010. godine. Ostvaruje značajne kontakte u međunarodnoj saradnji sa kolegama iz mnogih zemalja Evrope i SAD.

RebaDAVOR REBA (Hrvatska) je istaknuti hrvatsli klarinetista i predavač. Školovao se kod profesora Đovanija Kavalinija i stekao diplomu osnovnih i magistarskih studija kod profesora Josipa Tonžetića na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Reba je završio specijalizaciju u Antverpenu kod profesora Valtera Bozkensa i usavršavao se u okviru mnogih seminara. Osvojio je prvu nagradu na poslednjem održanom takmičenju učenika klarineta u bivšoj Jugoslaviji.

Održao brojne resitale u Hrvatskoj i u inostranstvu (Slovenija i Belgija) sa istaknutim pijanistima (Ljubomir Gašparević, Darko Domitrović, Veljko Glodić, Marina Pletikosa, Martina Cukrov, Vlasta Giura, Lana Bradić, En Meri Vajts i mnogim drugim). Nastupao je kao solista sa Zagrebačkom filharmonijom, Hrvatskim kamernim orkestrom i Zadarskim kamernim orkestrom. Nastupao je i sa mnogim kamernim sastavima (Cantus, Zagrebački gudački kvartet, Porin kvartet, Arundo Donex kvartet klarineta, Crowind duvački kvintet, Varaždinski kamerni orkestar i Hrvatski kamerni orkestar).

Reba je jedan od suonivača Duvačkog kvinteta ZF i Septeta Ad libitum ZF sa kojima redovno nastupa. Od 1997. godine angažovan je kao stalni član Zagrebačke filharmonije, a od 2001. godine deluje na mestu solo klarinestiste. Sa Zagrebačkom filharmonijom nastupao je na turnejama širom Evrope, Japana i Meksika i ostvario saradnju sa mnogim svetski poznatim dirigentima i solistima. Reba je predstavljao Hrvatsku kao član Svetskog filharmonijskog orkestra u Parizu 2006. godine. Zaposlen je kao asistent na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Redovno drži letnje kurseve u Medulinu (Istra) i Pučišću (ostrvo Brač, Hrvatska). Jedan je od osnivača Hrvatskog udruženja klarinetista.

SevereIV SEVER (Francuska) se školovao na više nacionalnih muzičkih škola u Francuskoj. Diplomu koncertnog klarinetiste stekao je 1981. godine na „Ecole normale de Musique“ u Parizu. Poseduje takođe licencu za predavanje muzikologije. Dobitnik je više nagrada među kojima se posebno ističu priznanje Fondacije Cifra (1984) i Fondacije Menjuhin (1988). Pokazujući širinu pristupa različitim izvođačkim aspektima, uključuje se u mnoge vidove kamernog muziciranja. Sa grupom za eksperimentalnu muziku u Buržeu i Centrom za muziku u Blank-Menil, ostvario je brojne projekte vezane za interpretaciju nove muzike (G. Grize, J. B. Maš, J. I. Boser, J. Rimer…). Redovno koncertira sa harmonikašem Maksom Boneom, izvodeći i premijere dela (Hosokava, Kilonen), kao i adaptacije džez i argentinske muzike za klarinet i bandoneon. Pod pokroviteljstvom Muzičke omladine Francuske ova dva umetnika su realizovala mnogobrojne cikluse koncerata. Još jedan od aspekata aktivnosti vezanih za kamernu muziku Iv Severa je saradnja sa gudačkim kvartetima poput „Castagneri“ gudačkog kvarteta, „Danel“ gudačkog kvarteta, „Debussy“ gudačkog kvarteta i „Manfred“ gudačkog kvarteta, kao i sa pijanistima svetskog renomea među kojima su Aleksandar Rabinovič, Emil Naumov i Tunde Hajdu.

Tokom šestogodišnjeg sviranja u pariskoj operi stekao je bogato iskustvo u orkestarskom izvođaštvu. Kao solista je nastupao sa mnogim francuskim ansamblima izvodeći koncerte Moltera, Mocarta, Štamica i Koplanda. Redovno učestvuje na različitim festivalima umetničke muzike u Francuskoj, među kojima su Perigord, Ile de France, Folles journees des Nantes festivali. Internacionalna izvođačka karijera vezana je za nastupe u Nemačkoj, Mađarskoj, Kini i Japanu. Pedagoškom delatnošću zvanično se bavi od 1988. godine, na „Conservatoire de Nantes“. Majstorske kurseve često održava u Kini i Francuskoj. Stalni je član stručnih ispitnih komisija na CNSM de Paris i CNSM de Lion.

Nikola SrdicNIKOLA SRDIĆ (Srbija) diplomirao je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu (1975) u klasi prof. Bruno Bruna, a dve godine kasnije stekao je i titulu magistra klarineta, kod istog profesora. Stručno se usavršavao u Parizu kod eminentnog profesora Uliz Delkluza kao stipendista francuske vlade.

Dosadašnju umetničku karijeru obeležile su brojne prve nagrade na takmičenjima tadašnje Jugoslavije, specijalna nagrada Bavarske Radio Televizije i učešće u finalu Međunarodnog Konkursa (Minhen, 1973).

Kao solista i kamerni muzičar gostovao je u svim značajnim muzičkim centrima Jugoslavije, kao i u Francuskoj, Belgiji, Velikoj Britaniji, Holandiji, Češkoj, Rumuniji, Rusiji, Slovačkoj, Mađarskoj, Nemačkoj. Nastupao je sa Beogradskom, Zagrebačkom, Makedonskom, Sarajevskom, Vojvođanskom, Temišvarskom i filharmonijom Gornje Češke, Novosadskim i Mostarskim kamernim orkestrom, Kamernim orkestrom „Dušan Skovran“ (preko pedeset koncerata), Gudačima Svetog Đorđa, kao i gudačkim kvartetima Klima, Kodaly, Moyses, Tartini, Beogradski gudački kvartet, Srpski gudački kvartet i dr.

Među nastupima na muzičkim festivalima izdvajamo Ohridsko Leto, Bratislavsko leto, Dubrovačke letnje igre, Večeri na Griču, Muzički festival u Talinu (Estonija), Janačekov Maj (Ostrava), Festival u Košicama…

U zvanju je redovnog profesora na Akademiji umetnosti u Novom Sadu i Akademiji umjetnosti u Banja Luci.

SzepesiBENCE ŠEPEŠI (Mađarska), dvaneastostruko nagrađivan na takmičenjima (Nemačka, Japan, Belgija, Italija, Mađarska) nastupao je u više od 22 države sveta (SAD, Kanada, Japan, Južna Koreja, Katar, Mauricijus, Rusija, Izrael, Kina, Tajvan itd.). Visoko obrazovanje stekao je na Akademiji Franc List u Budimpešti i Državnom konzervatorijumu za muziku i ples u Parizu (CNSMDP – Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris), a nedavno je upisao doktorske studije na Akademiji Franc List. Kao gost nastupao je sa Pomorskim ansamblom Holandske kraljevske mornarice, a kao koncertmajstor sa Međunarodnim omladinskim duvačkim orkestrom pod okriljem Svetske asocijacije simfonijskih bendova i ansambala (WASBE IYWO – World Association for Symphonic Bands and Ensembles International Youth Wind Orchestra) u Hamamacuu (Japan). Na koncertnim turnejama Duvačkog orkestra Franc List akademije u Španiji, Italiji i Francuskoj bio je angažovan kao solista. Njegova bogata koncertna delatnost uključuje izvođenja kapitalnih dela napisanih za klarinet i orkestar (Mocart, Veber, Kopland, Šo, Grgin, Marčelo, Piacola) u okviru brojnih nastupa sa simfonijskim, duvačkim, gudačkim i kamernim orkestrima, kao i saradnju sa mnogim gudačkim kvartetima sa kojima je izveo dela Mocarta, Vebera, Bramsa. Nastupio je kao solista sa Simfonijskim orkestrom Dohnanji izvodeći Koncert za klarinet Arona Harlapa, kao i sa Šolti kamernim orkestrom kada je pod dirigentskom palicom samog Arona Harlapa izveo “Psalm” ovog kompozitora. Balaž Horvat napisao je Koncert za klarinet specijalno za Bencea Šepešija, koji je Šepeši izveo i snimio sa Simfonijskim orkestrom Mađarskog radija. Od 1992. godine angažovan je kao solo klarinetista Simfonijskog orkestra Dohnanji. Deluje kao umetnički rukovodilac Budimpeštanskog kvarteta saksofona, čiji je i osnivač. Bio je angažovan kao predavač na Letnjem festivalu umetnosti Velence i kao član žirija na Državnom takmičenju klarinetista i saksofonista (Mađarska), kao i na Međunarodnom takmičenju saksofonista u Sestri-Levante (Italija). Kao gost-profesor delovao je na Muzičkom konzervatorijumu Erno Dohnanji u Vespremu (Mađarska), na Konzervatorijumu Đuzepe Nikolini u Piaćenci (Italija), u Dohi (Katar) i u okviru Međunarodne akademija saksofona Podsreda (Slovenija). Nastupao je na koncertima Enja Morikonea u okviru njegove turneje po Aziji, Africi i Evropi 2009. godine. Proizvođač duvačkih instrumenata D’Addario (SAD) dodelio mu je titulu RICO umetnika za 2010. godinu. Od iste godine zaposlen je kao profesor saksofona na Univerzitetu u Miškolcu. Deluje kao predstavnik u Evropskoj asocijaciji klarinetista i kao predsednik u okviru Mađarskog ogranka Svetske asocijacije klarinetista.

VieilleRIŠAR VIEJ (Francuska) je rođen u Bezansonu (Besançon), gradu čuvenom po Muzičkom festivalu i Međunarodnom takmičenju Mladih dirigenata, gde je i započeo svoje muzičko obrazovanje. Studirao je i diplomirao klarinet sa najvišom ocenom na CNSM – Pariz u klasi Ilisa Delekliza (Ulysse Delecluse), kao i kamernu muziku u klasi Kristijana Larde-a (Christian Larde). Magistrirao kod prof. K. Lardea kao član duvačkog kvinteta Pol Tafanel (Paul Taffanel) s’kojim je pobedio na međunarodnom takmičenju u Kolmaru (Francuska), kao i međunarodnom takmičenju Muzičke omladine u Beogradu, gde je kvintetu P. Tafanel dodeljena Specijalna nagrada „Zlatna harfa“. Sa kvintetom P. Tafanel je održao veliki broj koncerata u Evropi i SAD-u.

Paralelno sa aktivnošću kamernog muzičara, primljen je u Orkestar Republikanske Garde i kao solo klarinetista u Novi Simfonijski Orkestar Radio Francuske. Godine 1978. postaje solo – klarinetista Orkestarskog Ansambla Pariza (osnivač Žan – Pier Valez) . Sa istim orkestrom 1993. godine , kao solista pod dirigentskom palicom Žan – Žak Kantoroa snima disk K. Sen – Sansa „Muza i Poeta“ za koji dobija „Diapazon Dor“ nagradu. Godine 2001. diskografska kuća „Kaliop“ izdaje disk sa koncertom i kvintetom V. A. Mocarta (dirgent Armen Žordan i gudački kvartet „Parizii“).

Kao kamerni muzičar i solista ostvario je koncertne turneje u Holandiji, Japanu, Nemačkoj, SAD-u, Kubi i učestvovao na muzičkim festivalima u Bezansonu, Tulonu, Sen- Deniju, Eks an Provansu itd. Osnivač je klase na Pariskom Konzervatorijumu (CRR), a od 2008. godine glavni profesor u Parizu (Bolonj – Bijankur). Stalni je predavač na letnjim akademijama u Nici, Biaricu, Flenu, Oresu i Parizu.

Comments are closed.