Program ’11.

Baby kategorija

 1. Obavezna kompozicija:
  • M. Kocsar – Saltus Hungaricus za flautu i klavir, I – Andante cantabile
 2. Kompozicija po slobodnom izboru
Maksimalno trajanje programa je 8 minuta. Obavezna kompozicija se izvodi napamet.


A kategorija

 1. Obavezna kompozicija:
  • M. Poot – Sičilijana  za flautu i klavir
 2. Kompozicija po slobodnom izboru
Maksimalno trajanje programa je 12 minuta. Obavezna kompozicija se izvodi napamet.

B kategorija

 1. Obavezna kompozicija:
  • F. Chopin – Varijacije na Rosinijevu temu E-dur za flautu i klavir (bez repeticija)
 2. Prvi stav jednog od navedenih koncerata sa kadencom:
  • C. Stamitz – Koncert G-dur op. 29  za flautu i orkestar
  • A. Stamitz – Koncert D-dur za flautu i orkestar
  • J. J. Quantz – Koncert G-dur QV 5:174 za flautu i orkestar
  • L. Hoffmann – J. Haydn – Koncert D-dur za flautu i orkestar
  • W. A. Mozart – Koncert br. 2 D-dur KV 314 za flautu i orkestar
  • F. Danzi – Koncert br. 2 op. 31 d-moll za flautu i orkestar
  • V. Blodek – Koncert D-dur za flautu i orkestar
 3. Kompozicija po slobodnom izboru
Maksimalno trajanje programa je 25 minuta. Obavezna kompozicija se izvodi napamet.

C kategorija

Takmičenje se odvija u dve etape

Prva eliminaciona etapa

 1. C. Ph. E. Bach –  Sonata a-moll Wq 132 za flautu solo, stavovi I – Poco adagio i III – Allegro (bez repeticija)
 2. M. Štatkić: Slike za flautu solo (dva komada po izboru takmičara; za partituru, kliknite na naziv kompozicije):
Druga etapa

 1. W. A. Mozart – Rondo D-dur za flautu i orkestar KV 373 (184 Anh)
 2. Jedna od sledećih kompozicija:
  • H. Dutilleux: Sonatina za flautu i klavir
  • P. Sancan: Sonatina za flautu i klavir
  • F. Martin: Balada za flautu i klavir
  • E. Bozza: Agrestide Op. 44 za flautu i klavir
  • A. Casella: Sičilijana i Burleska za flautu i klavir
 3. Jedan od sledećih koncerata:
  • J. Ibert – Koncert za flautu i orkestar
  • C. Reinecke – Koncert D-dur op. 283 za flautu i orkestar
  • A. Jolivet – Koncert za flautu i gudački orkestar
Program se može izvoditi iz nota izuzev kompozicija pod rednim brojem 1 u prvoj etapi i rednim brojem 1 u drugoj etapi.

Comments are closed.