Program ’10.

Baby kategorija Takmičar izvodi: R. Truillard – Romance kompozicija sa klavirskom pratnjom po slobodnom izboru primereno nivou kategorije Trajanje programa do 8 minuta.