Raspored takmičenja

Redosled nastupa na takmičenju biće određen izvlačenjem slova (žrebom) i daljim abecednim redosledom prema prezimenu takmičara. Raspored i satnica nastupa kandidata u svim kategorijama biće objavljen na sajtu takmičenja www.antoneberst-cf.rs najkasnije 7 dana pre početka takmičenja. Kandidati su dužni da se sami informišu o rasporedu i satnici takmičenja.

Comments are closed