Propozicije

Takmičenje je otvoreno za muzičare (klarinet – flauta) bez obzira na pol i nacionalnost. Svrha takmičenja je razmena različitih iskustava mladih muzičara i njihovih pedagoga, njihova promocija i ohrabrivanje u daljem radu i usavršavanju.

Takmičenje će biti održano u Muzičkoj školi “Isidor Bajić” u Novom Sadu od 23. do 27. novembra 2017. godine. Takmičenje se odvija u pet kategorija:

 • Junior kategorija – rođeni posle 1. novembra 2004. godine
 • A kategorija – rođeni posle 1. novembra 2002. godine
 • B1 kategorija – rođeni posle 1. novembra 2000. godine
 • B2 kategorija – rođeni posle 1. novembra 1998. godine
 • C kategorija – rođeni posle 1. novembra 1989.godine

Takmičari koji po godištu pripadaju mlađoj kategoriji mogu se takmičiti i u starijoj kategoriji.

Takmičaru koji je osvojio prvu nagradu u određenoj kategoriji nije dozvoljeno da se ponovo takmiči u istoj kategoriji. Žiri može da dodeli JEDNU prvu nagradu, DVE druge nagrade i DVE treće nagrade.

Prijavljivanje se vrši isključivo putem elektronske forme na sajtu takmičenja http://www.antoneberst-cfc.rs/prijava do 25. oktobra 2017. godine

Dokumentacija potrebna za prijavu takmičara obuhvata:

 • popunjenu prijavu;
 • izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju pasoša (skenirano);
 • kolor-fotografiju (pogodnu za objavljivanje, dimenzija: 9 x 13 cm);
 • dokaz o uplati kotizacije (skenirano).

Nepotpune prijave neće biti uzete u obzir.

Žiro račun za učesnike iz Srbije

br. žiro računa: 340-11006647-50
poziv na broj: 112017
svrha uplate: Uplata kotizacije za “Anton Eberst” takmičenje
primalac: Udruženje Memorijal ” Isidor Bajić”, Njegoševa 9, 21000 Novi Sad

Devizni račun za učesnike iz inostranstva:

Svrha uplate: Uplata kotizacije za “Anton Eberst” takmičenje
Primalac: Udruženje Memorijal ” Isidor Bajić”, Njegoševa 9, 21000 Novi Sad
Iban kod : RS35340000001100664750
Swift Code: GIBARS22
Erste Bank a. d. Novi Sad
Serbia

(instrukcije za plaćanje, pdf)

Molimo Vas da prilikom uplate kotizacije u banci ili pošti, napomenete da je potrebno da iznos kotizacije u celosti bude uplaćen na račun takmičenja. Troškove provizije snosi takmičar koji uplaćuje kotizaciju.

Kotizacija za kategorije je sledeća:

 • za Junior kategoriju 50 €
 • za A kategoriju 50 €
 • za B1 kategoriju 60 €
 • za B2 kategoriju 60 €
 • za C kategoriju 80 €

U slučaju odustajanja kandidata kotizacija i dokumenti neće biti vraćeni.

Takmičarima je na raspolaganju oficijelni klavirski saradnik, kao i sobe za usviravanje i probe sa klavirskim saradnikom (pročitajte više)
Oficijelni kamerni ansambl Takmičenja Anton Eberst 2017:

Vladimir Ćuković – violina
Dragana Milošević – violina
Anna Klemm Aksentijević – viola
Christoph Jahn – violončelo

Prijavljeni program nije moguće menjati. Takmičar izvodi program u skladu sa navedenim propozicijama. Takmičar koji prekorači propisanu minutažu biće prekinut u svom nastupu.

Takmičari sami biraju redosled izvođenja kompozicija.

Redosled nastupa na takmičenju biće određen izvlačenjem slova (žrebom) i daljim abecednim redosledom prema prezimenu takmičara. Raspored i satnica nastupa kandidata u svim kategorijama biće objavljen na sajtu takmičenja www.antoneberst-cfc.rs najkasnije 7 dana pre početka takmičenja. Kandidati su dužni da se sami informišu o rasporedu i satnici takmičenja.

Takmičari su dužni da se po dolasku prijave u  sekretarijatu takmičenja i prikažu odgovarajući identifikacioni dokument, najkasnije 2 sata pre početka takmičenja u kategoriji.

Završni koncert nagrađenih takmičara i dodela nagrada biće održani 27. novembra 2017. u Koncertnoj sali Muzičke škole “Isidor Bajić” u 19 časova. Svi nagrađeni takmičari dužni su da učestvuju na koncertu adekvatno obučeni.

Takmičenje je javno.

Organizator zadržava sva prava snimanja i emitovanja takmičarskog programa svih kandidata bez naknade.

U slučaju nedovoljnog broja kandidata u pojedinoj kategoriji, organizator takmičenja zadržava pravo da otkaže takmičenje u kategoriji, o čemu će svi kandidati u toj kategoriji biti obavešteni 7 dana pre početka takmičenja. U tom slučaju organizator takmičenja će vratiti troškove kotizacije u celosti.

Sve troškove takmičenja (hotelskih usluga, putovanja i sl.) snose takmičari.

Službeni jezik takmičenja je engleski.

Comments are closed