Propozicije

Takmičenje je otvoreno za muzičare (klarinet – flauta) bez obzira na pol i nacionalnost. Svrha takmičenja je razmena različitih iskustava mladih muzičara i njihovih pedagoga, njihova promocija i ohrabrivanje u daljem radu i usavršavanju.

Comments are closed