Propozicije

Takmičenje je otvoreno za muzičare (klarinet – flauta) bez obzira na pol i nacionalnost. Svrha takmičenja je razmena različitih iskustava mladih muzičara i njihovih pedagoga, njihova promocija i ohrabrivanje u daljem radu i usavršavanju.

Takmičenje će biti održano u Muzičkoj školi “Isidor Bajić” u Novom Sadu od 26. do 30. novembra 2015. godine. Takmičenje se odvija u četiri kategorije:

 • Junior kategorija – rođeni posle 1. novembra 2002. godine
 • A kategorija – rođeni posle 1. novembra 2000. godine
 • B kategorija – rođeni posle 1. novembra 1996. godine
 • C kategorija – rođeni posle 1. novembra 1987.godine

Takmičari koji po godištu pripadaju mlađoj kategoriji mogu se takmičiti i u starijoj kategoriji.

Takmičaru koji je osvojio prvu nagradu u određenoj kategoriji nije dozvoljeno da se ponovo takmiči u istoj kategoriji.

Prijave za učešće potrebno je poslati isključivo putem e-maila na adresu info@antoneberst-cfc.rs do 1. novembra 2015. godine

Dokumentacija potrebna za prijavu takmičara obuhvata:

 • popunjenu elektronsku prijavu;
 • izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju pasoša (skenirano);
 • kolor-fotografiju (pogodnu za objavljivanje, dimenzija: 9 x 13 cm);
 • dokaz o uplati kotizacije (skenirano).

Nepotpune prijave neće biti uzete u obzir.

Žiro račun za učesnike iz Srbije

br. žiro računa: 840-425666-38
poziv na broj: 112015
svrha uplate: Uplata kotizacije za “Anton Eberst” takmičenje
primalac: MŠ ” Isidor Bajić” Novi Sad, Njegoševa 9, 21000 Novi Sad

Devizni račun za učesnike iz inostranstva

broj računa: 01-500100-100149963-000000-0000 (kod Narodne banke Srbije)
Svrha uplate: Uplata kotizacije za “Anton Eberst” takmičenje
Primalac: Muzička škola “Isidor Bajić”, Novi Sad
Iban kod : RS35908500100014996393
Swift Code: NBSRRSBG
Narodna banka Srbije
Nemanjina 17
11000 Belgrade
Serbia

Molimo Vas da prilikom uplate kotizacije u banci ili pošti, napomenete da je potrebno da iznos kotizacije u celosti bude uplaćen na račun takmičenja. Troškove provizije snosi takmičar koji uplaćuje kotizaciju.

Kotizacija za kategorije je sledeća:

 • za Junior kategoriju 40 €
 • za A kategoriju 40 €
 • za B kategoriju 50 €
 • za C kategoriju 60 €

U slučaju odustajanja kandidata kotizacija i dokumenti neće biti vraćeni.

Takmičarima je na raspolaganju oficijelni klavirski saradnik, kao i sobe za usviravanje i probe sa klavirskim saradnikom (pročitajte više)

Prijavljeni program nije moguće menjati. Takmičar izvodi program u skladu sa navedenim propozicijama. Takmičar koji prekorači propisanu minutažu biće prekinut u svom nastupu.

Takmičari sami biraju redosled izvođenja kompozicija.

Redosled nastupa na takmičenju biće određen izvlačenjem slova (žrebom) i daljim abecednim redosledom prema prezimenu takmičara. Raspored i satnica nastupa kandidata u svim kategorijama biće objavljen na sajtu takmičenja www.antoneberst-cfc.rs najkasnije 7 dana pre početka takmičenja. Kandidati su dužni da se sami informišu o rasporedu i satnici takmičenja.

Takmičari su dužni da se po dolasku prijave u  sekretarijatu takmičenja i prikažu odgovarajući identifikacioni dokument, najkasnije 2 sata pre početka takmičenja u kategoriji.

Završni koncert nagrađenih takmičara i dodela nagrada biće održani 30. novembra 2015. u Koncertnoj sali Muzičke škole “Isidor Bajić” u 20 časova. Svi nagrađeni takmičari dužni su da učestvuju na koncertu adekvatno obučeni.

Takmičenje je javno.

Organizator zadržava sva prava snimanja i emitovanja takmičarskog programa svih kandidata bez naknade.

U slučaju nedovoljnog broja kandidata u pojedinoj kategoriji, organizator takmičenja zadržava pravo da otkaže takmičenje u kategoriji, o čemu će svi kandidati u toj kategoriji biti obavešteni 7 dana pre početka takmičenja. U tom slučaju organizator takmičenja će vratiti troškove kotizacije u celosti.

Sve troškove takmičenja (hotelskih usluga, putovanja i sl.) snose takmičari.

Službeni jezik takmičenja je engleski.

Comments are closed