Prijava

Dokumentacija potrebna za prijavu takmičara obuhvata:

  • popunjenu elektronsku prijavu;
  • izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju pasoša (skenirano);
  • kolor-fotografiju (pogodnu za objavljivanje, dimenzija: 9 x 13 cm);
  • dokaz o uplati kotizacije (skenirano).

Nepotpune prijave neće biti prihvaćene.

Nakon uspešno poslate prijave, dobićete potvrdu o njenom prijemu od organizatora takmičenja najkasnije u roku od 5 dana.

Elektronska prijava:

Ime

Prezime

Email

Telefon

Adresa

Država

Kategorija
JuniorABC

Oficijelni klavirski saradnik
DaNe

Uplatnica (skenirana uplatnica; mora biti manja od 500KB)

Izvod iz matične knjige rođenih ili pasoš (skeniran izvod ili pasoš; mora biti manji od 500KB)

Kolor-fotografija (pogodna za objavljivanje, dimenzija: 9 x 13 cm; mora biti manja od 1MB)

Program


Comments are closed