Prijava

Dokumentacija potrebna za prijavu takmičara obuhvata:

  • popunjenu elektronsku prijavu;
  • izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju pasoša (skenirano);
  • kolor-fotografiju (pogodnu za objavljivanje, dimenzija: 9 x 13 cm);
  • dokaz o uplati kotizacije (skenirano).

Nepotpune prijave neće biti prihvaćene.

Nakon uspešno poslate prijave, dobićete potvrdu o njenom prijemu od organizatora takmičenja najkasnije u roku od 5 dana.

Elektronska prijava:

(skenirana uplatnica; mora biti manja od 500KB)
(skeniran izvod ili pasoš; mora biti manji od 500KB)
(pogodna za objavljivanje, dimenzija: 9 x 13 cm; mora biti manja od 1MB)


Comments are closed