O nama

Izvršni direktor Radmila Rakin Martinović
Pomoćnik izvršnog direktora Tatjana Vukmanović
Umetnički direktor (za discipline FLAUTA i KLARINET) Nikola Srdić
Umetnički direktor (samo za disciplinu FLAUTA) Ljubiša Jovanović
Generalni sekretar Ksenija Mijatović Korom
Pomoćnik generalnog sekretara Kristijan Boroš
Umetnički savet klarinet flauta
 
  • Nikola Srdić
  • Đuro Pete
  • Kristijan Boroš
  • Laura Levai Aksin
  • Radmila Rakin Martinović
  • Jasna Marković Vujanović
  • Ljubiša Jovanović
  • Ksenija Mijatović Korom
Prevod Dina Šuklar, Andrew Wiesike, Andrea Marković

Comments are closed