O nama

Izvršni direktor Radmila Rakin Martinović
Pomoćnik izvršnog direktora Tatjana Vukmanović
Umetnički direktor Nikola Srdić
Generalni sekretari Ksenija Mijatović (flauta), Vasa Vučković (klarinet)
Pomoćnik generalnog sekretara Milana Stanić
Umetnički savet klarinet flauta
 
  • Nikola Srdić
  • Đuro Pete
  • Kristijan Boroš
  • Laura Levai Aksin
  • Radmila Rakin Martinović
  • Jasna Marković Vujanović
  • Ljubiša Jovanović
  • Ksenija Mijatović
Prevod Dina Šuklar, Andrew Wiesike, Andrea Mijatović

Comments are closed