Kontakt

Muzička škola „Isidor Bajić“

Njegoševa 9, Novi Sad

Srbija

* * *

Telefoni:

021/ 529-866

021/ 529-078

* * *

fax: 021/ 524-580

* * *

e-mail: info@antoneberst-cfc.rs

Comments are closed