Program ’19

Junior kategorija Obavezna kompozicija: M. Kocsár – Saltus Hungaricus I – Andante cantabile II – Allegro Kompozicija po slobodnom izboru Maksimalno trajanje programa je 10 minuta. Jedna kompozicija se izvodi napamet.

Žiri ’15.

András Adorján (Nemačka), Barbara Gisler Haase (Austrija), Han Guoliang (Kina), Ljubiša Jovanović (Srbija), Laura Levai Aksin (Srbija), Jasna Marković Vujanović (Srbija), Radmila Rakin Martinović (Srbija), Matej Zupan (Slovenija)

nastavak teksta…