Rezultati ’09.

A kategorija

Ime i prezime
Država Nagrada
Bogojević Jovana Crna Gora I
Kubura Angelina Srbjia II
Matić Zorana Srbija III

B kategorija

Ime i prezime
Država Nagrada
Kozmus Eva-Nina Slovenija I
Kerner Mária Mađarska II
Đedović Radica Srbija II
Drobac Milana Srbija III

C kategorija

Ime i prezime
Država Nagrada
Duleba Lívia Mađarska I
Bertolini Gabriele Italija/Nemačka II
Varga Dóra Mađarska II
Živković Dejana Srbija III
Márfi Eszter Mađarska III

Comments are closed